Lisävirtaa ja päivitystä keskustelukäytäntöihin on hyvä synnyttää aika-ajoin, jotta ne vastaavat ajan haasteisiin

  • asiakkaiden ja
  • liiketoiminnan tarpeisiin sekä
  • henkilöstön odotuksiin

Suosittelen kehityskeskustelukoulutusta sekä esimiehille että henkilöstölle.