Yhteistoimintalakia kannattaa toteuttaa hyvinä aikoina, silloin yhteistoiminnan osaaminen tukee kriisiaikoinakin.

  • tasa-arvosuunnitelma, työterveyshuolto ja muut pakolliset henkilöstöä koskevat lakisääteiset toimet